Børnepenge, børneydelse, Schlüter-check – få styr på begreberne

Børnepenge. Børnecheck. Schlütercheck. Børnefamilieydelse. Børne- og ungeydelse. Babyydelse. Småbørnsydelse. Børneydelse. Ungeydelse.

Kær ydelse har mange navne.

Her kan du få styr på de mange begreber, der i bund og grund dækker over det samme indhold, at staten sender en check til børnefamilierne hvert kvartal.

Ja i praksis sker det ved at pengene bliver indsat på moderens NEM-konto, man behøver ikke engang søge om tilskuddet.

 1. Børnepenge
  Den mest anvendte omend ikke nogen officiel betegnelse (ifølge Google Søgeindsigt) for dét, der til og med 2010 kaldes børnefamilieydelse.
 2. Børnecheck
  Også et populært slangudtryk for børnefamilieydelse.
 3. Schlütercheck
  Slangudtryk med forlydsrim, opkaldt efter fhv. statsminister Poul Schlüter, hvis regering i 1987 indførte den kontante støtte til børnefamilierne.
 4. Børnefamilieydelse
  Den officielle betegnelse indtil 2010
 5. Børne- og ungeydelse
  Fra 2011 officiel samlebetegnelse for børneydelse 0-14 år og ungeydelse 15-17 år.
 6. Babyydelse
  Fra 2011 officiel betegnelse for børneydelse 0-2 år.
 7. Småbørnsydelse
  Fra 2011 officiel betegnelse for børneydelse 3-6 år.
 8. Børneydelse
  Fra 2011 officiel betegnelse for børneydelse 7-14 år.
 9. Ungeydelse
  Fra 2011 officiel betegnelse for ydelse til unge 15-17 år.

Børnepenge satser 2011

 • Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) 16.992 kr. pr. år 4.248 kr. pr. kvartal
 • Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) 13.452 kr. pr. år 3.363 kr. pr. kvartal
 • Børneydelse, 7-14 årige 10.584 kr. pr. år 2.646 kr. pr. kvartal
 • Ungeydelse, 15-17 årige 10.584 kr. pr. år 882 kr. pr. måned

Kilde: Skatteministeriet.