Tilskud til barnedåb – få 1.124 kr. i navngivningsbidrag

0
314

Navngivningsbidrag er det nye navn for dåbsbidrag. Reglerne er ændret fra den 1. juli 2014.

Den statslige myndighed Statsforvaltningen kan bestemme, at en far eller såkaldt medmor skal betale bidrag til udgifterne ved et barns fødsel og navngivning, herunder barnedåb, samt til morens underhold to måneder før og en måned efter fødslen.

Statsforvaltningen kan også træffe afgørelse om, at far eller medmor skal betale bidrag til barnets navngivning, herunder barnedåb.

Tilskud til barnedåb

Du kan som mor søge om disse bidrag samtidig med, at du søger om det løbende bidrag til barnets forsørgelse.

Bidragene fastsættes som udgangspunkt kun, hvis der bliver søgt inden 2 måneder efter barnets fødsel eller 2 måneder efte faderskabssagens afslutning, og faderskabssagen er afsluttet inden 2 år efter barnets fødsel.

  • Normalbidraget ved fødsel udgør i 2014: 772 kr.
  • Normalbidrag til morens underhold omkring fødslen udgør i 2014 månedligt:  1.346 kr.
  • Navngivningsbidrag, herunder ved barnedåb: 1.124 kr.

Læs mere på Statsforvaltningens hjemmeside – www.statsforvaltningen.dk

Kilde: Statsforvaltningen.