Fripladstilskud

Ligger jeres indtægt under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis for jer at have jeres barn i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Hvis I har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give jer et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspøgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Kilde: Borger.dk