Konfirmation: Sådan får du 5.280 kr. i konfirmationsbidrag

0
1298

Ja, du kan faktsik godt få tilskud til konfirmation. Helt op til 5.280 kr. kan du få til at købe konfirmationstøj, konfirmationsgaver, konfirmationssange og hvad der ellers hører til en god konfirmation.

Som det fremgår af Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag, udsender styrelsen hvert år en indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i det kommende år.

Familiestyrelsen har i denne oversigt for 2011 fastsat nedenstående vejledende indkomstbeløb. Oversigten indeholder også for 2011 oplysninger om størrelsen af de fleste bidrag, der kan fastsættes efter lov om børns forsørgelse.

For yderligere information om regler og praksis for fastsættelse af bidrag læs også Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag – navnlig pkt. 6.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag og pkt. 7.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag.

(…)
I 2011 er det normale konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag 3.168 kr. (3 gange normalbidragets grundbeløb). De forhøjede bidrag er 4.224 kr. (4 gange normalbidragets grundbeløb) og 5.280 kr. (5 gange normalbidragets grundbeløb).

Kilde: Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011.