30% tilskud til rengøring for pensionister – sådan gør du

Fra 1. januar 2010 er der nye regler for hjemmeservice eller tilskud til rengøring for pensionister.

Hvem kan få tilskud til rengøring for pensionister?
For at du kan få tilskud til hjemmeservice-ordningen, skal der bo mindst én person i hjemmet, der er fyldt 65 år, eller der skal bo en person, der er førtidspensionist.

Hvad kan man få tilskud til?
Rengøringen skal være almindelig rengøring, fx støvsugning, opvask eller rengøring af bad osv. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx tæppebankning i haven eller et gårdanlæg.

Du kan få hjemmeservice i både sommerhuse og på en fast bopæl. Når det gælder sommerhuse, skal du bo der i mindst tre uger om året for at få tilskud.

Eksempler på berettiget tilskud til rengøring for pensionister

 • Aftørring af flader i boligen
 • Opvask, hvis det sker i forbindelse med anden rengøring
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.
Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx tæppebankning i haven eller et gårdanlæg.
Arbejde, som helt eller delvist foregår hos hjemmeservicevirksomheden, i varevogne,
på trailere, eller lignende, er ikke tilskudsberettiget.
Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx tæppebankning i haven eller et gårdanlæg.Arbejde, som helt eller delvist foregår hos hjemmeservicevirksomheden, i varevogne,på trailere, eller lignende, er ikke tilskudsberettiget.
Følgende former for rengøring er ikke berettiget til tilskud til rengøring:
 • Rengøring, som en virksomhed udfører for virksomhedens ejere og for husstande, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere
 • Rengøring i forbindelse med anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde
 • Rengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse

Eksempler på arbejdsopgaver, der ikke er tilskud til

 • Bortkørsel af affald.
 • Indkøb, madlavning, vask og strygning.
 • Pasning, pleje og besøgstjeneste.
 • Vinduespudsning.
 • Havearbejde.
 • Rensning af tagrender og anden udvendig vedligeholdelse af boligen.
 • Skadedyrsbekæmpelse.
 • Ned- og udpakning af genstande, fx i forbindelse med flytning.
 • Ophængning af lamper, billeder m.v.
 • Afhøvling af gulve og anden afslibning.
 • Vask og rengøring af biler.

Hvor meget kan man få i tilskud til rengøring for pensionister

Det offentlige giver et tilskud på 30 pct. af den timepris, som du skal betale for rengøringen. Der er ikke noget loft over, hvor høj en timepris virksomheden må tage, men en husstand kan højst få 6.000 kr. i hjemmeservicetilskud per kvartal per virksomhed (2010).

Tilskuddet gives til husstanden, men udbetales af praktiske årsager til hjemmeservicevirksomheden. Kunden betaler sin del af regningen på de 70 % af de tilskudsberettigede ydelser og virksomheden modtager derefter tilskuddet på de 30 % via NemKontosystemet.

Tilskudsloft
Den enkelte husstand kan højst få udbetalt 6.000 kr. i tilskud pr. kvartal for arbejde udført af den samme virksomhed. Det betyder, at en husstand (beboere på samme adresse) maksimalt kan få udført hjemmeservice med tilskud for i alt 20.000 kr. i fakturabeløb af samme virksomhed pr. kalenderkvartal (20.000 kr. x 30 % =  6.000 kr. i tilskud).

Kilder: borger.dk og eogs.dk