Naturgas Fyn: Tilskud til gaskedel 10.000 kr.

0
97

Naturgas Fyn, der er ejet af de fynske kommuner, yder nu et 10.000 kr. stort tilskud til gaskedel.

Naturgas Fyn skriver om det nye tilskud til gaskedel:

“I forbindelse med aftalen af 20. nov. 2009 mellem Klima- og Energiministeren og Naturgasselskaberne ydes der tilskud til energibesparelser. Naturgas Fyn Distribution A/S har besparelsesforpligtigelsen i forbindelse med aftalen. Tildeling af tilskud, udbetaling og kvalitetssikring varetages af Naturgas Fyn Administration A/S (NGF Administration). Der ydes tilskud ved installation af en ny kondenserende gaskedel.

Tilskuddet ydes på baggrund af energibesparelsen og ud fra værdier beregnet i Energistyrelsen’s standardværdi katalog www.ens.dk. Den beregnede besparelse er en gennemsnitsværdi og kan kun bruges som en indikation af besparelsen.

Tilskuddet ydes i forbindelse med konvertering fra elvarme, oliekedel eller gammel gaskedel til ny kondenserende gaskedel. Tilskuddets størrelse er mellem 3- og 10.000 kr. afhængigt af hvad der konverteres fra.

Skift fra el, olie eller gas til ny kondenserende gaskedel

Nr. Typer NGF   tilskud
Konvertering fra GAS til GAS Kr.
1 Kedelunit med gasblæseluftbrænder til ny kondenserende kedel 5.000,00
2 Traditionel åben gaskedel til ny kondenserende kedel 5.000,00
3 Traditionel lukket gaskedel til ny kondenserende kedel 3.000,00
4 Ældre kondenserende gaskedel til nyere kondenserende kedel 0,00
Konvertering fra OLIE til GAS
5 Renoveret støbejernskedel (fra før 1977) og kedelunit i støbe- og pladejern fra efter 1977 til ny kondenserende gaskedel 5.000,00
6 Støbe- og pladejernskedler fra 1977 eller tidligere (ikke efterisolerede) til ny kondenserende gaskedel 5.000,00
7 Oliekedel med separat beholder 5.000,00
8 Oliekedel med neddykket beholder 5.000,00
Konvertering fra EL til GAS
9 Elvarmekonvertering 10.000,00

Tabel 1. Tilskud pr. 01.10.2010.

NGF Administration forbeholder sig ret til at ændre tilskudsstørrelsen uden varsel.

Er der indgået aftale, er det tilskudsstørrelsen på aftaletidspunktet, der er gældende.

Kilde: Naturgas Fyn