Posts Categorized: Børneydelse

Børnepenge – få op til 16.988 kr. i børnepenge

Børnefamilieydelse, også kaldet børnepenge, udbetales automatisk hvert kvartal til forældre med børn under 18 år. Børnepengene overføres automatisk til din NEM-konto hver kvartal: 20. januar 20. april 20. juli 20. oktober Hvem kan få børnepenge? For at få børnefamilieydelse skal disse betingelser være opfyldt: Den person, der har forældremyndigheden, skal være fuldt skattepligtig i Danmark. read more

Børnepenge april 2011 – så meget får du udbetalt

SKAT kom ved en fejl til at udbetale for meget i børnepenge (børne- og ungeydelse) den 20. januar 2011. Derfor kommer op mod 50.000 familier til at få mindre udbetalt i børnepenge den 20. april 2011 og de næste kvartaler i 2011. SKAT skriver i pressemeddelelsen “Gem lidt penge – der er fejl i børne- read more

Børnepenge – sådan får du flere børnepenge!

Børnepenge er den populære betegnelse for forskellige ydelser, tilskud og bidrag. Det oplyser portalen borger.dk,  som skelner mellem nedenstående former for børnepenge. Der er dog nok ikke megen tvivl om, at de fleste tænker på begrebet børnefamilieydelse, når de siger børnepenge: Børnebidrag og uddannelsesbidrag er de penge, du betaler, når du ikke bor sammen med dit read more

Børnepenge – sådan får du 221.208 kr. i børnepenge

Samlet får et barn 221.208 kr. i børnepenge fra det bliver født og til det fylder 18 år. Børnepenge er den folkeligebetegnelse for babyydelse, børneydelse og ungeydelse, der ydes som skattefrie børnepenge fra barnet er født og til det bliver myndig som 18-årig. Satserne herunder er 2011-tal, som reguleres hvert år. Børnepenge 0 år 16.992 read more

Børnepenge 2011 – 5 eksempler på loft og overgangsregler

Børnepenge 2011: Virkningen af loft og overgangsregler i 2011: Børnepenge 2011: Eksempel 1: En familie har tre børn, der i 2011 er henholdsvis 4, 8 og 12 år. Den samlede ydelse for 2011 kan beregnes til 34.620 kr. (13.452 kr. + 2 x 10.584 kr.). Da den samlede ydelse ikke overstiger loftet på 35.000 kr., read more

Børnepenge 2011 – satser for børne- og ungeydelse 2011

For 2011 gælder følgende satser for børne- og ungeydelse (børnepenge): Satser for børne- og ungeydelsen i 2011 Aldersgruppe Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) 16.992 kr. pr. år 4.248 kr. pr. kvartal Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) 13.452 kr. pr. år 3.363 kr. pr. kvartal Børneydelse, 7-14 årige 10.584 kr. pr. år 2.646 kr. pr. kvartal Ungeydelse, 15-17 read more

Børnepenge – 5 eksempler på virkningen af nye regler 2011

Skatteministeriet opstiller fem konkrete eksempler på virkningen af loft og overgangs-regler for den nye børne- og ungeydelse (børnepenge) i 2011: Eksempel 1: En familie har tre børn, der i 2011 er henholdsvis 4, 8 og 12 år. Den samlede ydelse for 2011 kan beregnes til 34.620 kr. (13.452 kr. + 2 x 10.584 kr.). Da read more

Børnepenge, børneydelse, Schlüter-check – få styr på begreberne

Børnepenge. Børnecheck. Schlütercheck. Børnefamilieydelse. Børne- og ungeydelse. Babyydelse. Småbørnsydelse. Børneydelse. Ungeydelse. Kær ydelse har mange navne. Her kan du få styr på de mange begreber, der i bund og grund dækker over det samme indhold, at staten sender en check til børnefamilierne hvert kvartal. Ja i praksis sker det ved at pengene bliver indsat på read more

Børnepenge – nye regler fra 2011

Børnepenge kaldes også børnefamilieydelse og skifter fra 2011 navn til Børne- og ungeydelse. Skatteministeriet oplyser om de nye regler for børnepenge fra 2011: Børnepenge – nye regler fra 2011 Folketinget har vedtaget en række ændringer af reglerne for børnefamilieydelsen, der får betydning for størrelsen af ydelsen i 2011 og de følgende år. Ændringerne består i read more