Derfor får du ikke brev om SP Pension pengene

ATP oplyser: Hvis du ikke har modtaget et brev, så behøver det ikke at være en fejl. Brevene med din personlige blanket bliver sendt med posten frem til den 1. juni.

Har du ikke modtaget et brev den 2. juni, bør du kontakte ATP på tlf. 70 12 80 00. Så sender vi et nyt brev og en blanket til dig.

Dine penge bliver på din SP-konto – og du kan hæve dem helt frem til den 31. december 2009.

Hvem får brev om SP Pension?

ATP sender breve ud til alle, der har en SP-konto medmindre at du:

  • allerede har fået udbetalt hele din SP Pension 
  • har flyttet din SP Pension til en anden bank/pensionsselskab end ATP – så skal du kontakte din bank/pensionsselskab for at få din SP Pension udbetalt
  • fritaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, fx sømænd
  • har en SP-saldo under 100 kr.
  • er udrejst og ikke har oplyst din adresse til ATP.

Tilhører du en af de to sidstnævnte grupper, kan du få dine penge ved at kontakte ATP.

Husk

Du kan først ansøge om udbetaling af SP Pension, når du har modtaget dit brev.

Fakta om SP Pension

Fra 1998-2003 betalte du 1 pct. af din bruttoløn til en personlig SP-konto. Alle lønmodtagere, selvstændige og de fleste på overførselsindkomst har betalt bidrag til SP Pension i perioden 1998-2003. Siden 2004 har ingen dog betalt til SP Pension, da ordningen har været sat i bero af Folketinget.  Normalt udbetales SP Pension i rater over 10 år, når du bliver folkepensionist. Beløb under 15.000 kr. udbetales dog som engangsbeløb.

Kilde: ATP

ATP: Udbetaling af SP Pension bliver alt for dyrt for de, der bliver

SP Pension udbetaling, ja tak. 75% af danskerne har indtil nu takket JA til udbetaling af SP Pension – det er tre gange så mange, som regeringen forudsagde ved lovforslagets fremsættelse – og der har endnu kun været åbnet op for udbetaling af SP Pension i tre uger. SP Pension kan som bekendt udbetales fra 1. juni til 31. december 2009.

Og nu forlyder det fra ATP, at det bliver alt for dyrt at administrerede de tilbageværende penge.  De faste omkostninger bliver simpelt hen for øje til, at det er rentabelt for ATP fortsat at administrere SP ordningen.

Så selv de få, der endnu ikke har indsendt udbetalingsblanketten og nu pænt venter 3 uger på udbetaling af SP pengene, bør overveje om ikke de også skal se at få udbetalt SP pengene, mens tid er.

Hvad er SP?

SP betyder Særlig Pension eller Den Særlige Pensionsopsparing. SP er en særlig pensionsopsparing vedtaget i Folketinget i 1997. 

Alle danske lønmodtagere, selvstændige og de fleste modtagere af overførselsindkomst har betalt bidrag til SP i årene 1998-2003. Fra 2004 har indbetalinger til SP været suspenderet.

SP administreres af ATP og udbetales normalt i rater over 10 år, når man når folkepensionsalderen.

Med Skattereform 2009 har regeringen og Dansk Folkeparti åbnet for muligheden for frivillig udbetaling af SP i perioden 1, juni ril 31. december 2009 – og mange danskere forventes at æve SP pengene i løbet af 2009.

Alle med en SP pension får brev med vejledning om udbetaling i slutningen af maj 2009.

Det står den enkelte SP-opsparer frit at bruge SP pengene på opsparing, nedbringelse af gæld, rejser, boligforbedringer med tilskud fra renoveringspuljen eller andet forbrug. SP kan også blive stående os ATP, hvis  man ønsker det.