Familieydelse København

Børnepenge – få op til 16.988 kr. i børnepenge

Børnefamilieydelse, også kaldet børnepenge, udbetales automatisk hvert kvartal til forældre med børn under 18 år. Børnepengene overføres automatisk til din NEM-konto hver kvartal: 20. januar 20. april 20. juli 20. oktober Hvem kan få børnepenge? For at få børnefamilieydelse skal disse betingelser være opfyldt: Den person, der har forældremyndigheden, skal være fuldt skattepligtig i Danmark. [...]

Børnepenge – sådan får du flere børnepenge!

Børnepenge er den populære betegnelse for forskellige ydelser, tilskud og bidrag. Det oplyser portalen borger.dk,  som skelner mellem nedenstående former for børnepenge. Der er dog nok ikke megen tvivl om, at de fleste tænker på begrebet børnefamilieydelse, når de siger børnepenge: Børnebidrag og uddannelsesbidrag er de penge, du betaler, når du ikke bor sammen med dit [...]

Børnepenge 2011 – 5 eksempler på loft og overgangsregler

Børnepenge 2011: Virkningen af loft og overgangsregler i 2011: Børnepenge 2011: Eksempel 1: En familie har tre børn, der i 2011 er henholdsvis 4, 8 og 12 år. Den samlede ydelse for 2011 kan beregnes til 34.620 kr. (13.452 kr. + 2 x 10.584 kr.). Da den samlede ydelse ikke overstiger loftet på 35.000 kr., [...]

Børnepenge 2011 – satser for børne- og ungeydelse 2011

For 2011 gælder følgende satser for børne- og ungeydelse (børnepenge): Satser for børne- og ungeydelsen i 2011 Aldersgruppe Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) 16.992 kr. pr. år 4.248 kr. pr. kvartal Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) 13.452 kr. pr. år 3.363 kr. pr. kvartal Børneydelse, 7-14 årige 10.584 kr. pr. år 2.646 kr. pr. kvartal Ungeydelse, 15-17 [...]

Børnepenge – 5 eksempler på virkningen af nye regler 2011

Skatteministeriet opstiller fem konkrete eksempler på virkningen af loft og overgangs-regler for den nye børne- og ungeydelse (børnepenge) i 2011: Eksempel 1: En familie har tre børn, der i 2011 er henholdsvis 4, 8 og 12 år. Den samlede ydelse for 2011 kan beregnes til 34.620 kr. (13.452 kr. + 2 x 10.584 kr.). Da [...]